قیمت لوله پلیکا 

قیمت لوله پلیکا در سایزهای متخلف . قیمت لوله پلیکا  نیمه قوی , قیمت لوله پلیکا فشار قوی , لوله پلیکا فاضلابی

قیمت لوله پلیکا جهت ساختمانی فاضلابی انتقال کابل مصارف آبرسانی کشاورزی

قیمت لوله پلیکا  4بار , 6 بار , 10 بار