لوله دودکش

لوله دودکش

لوله دودکش سیمانی با الیاف مصنوعی به صورت گرد و مستطیلی جهت اسفاده در دودکش ساختمان , موتورخانه , پکیج و مصارف دیگر

لوله دودکش 15 , 20 ,25 , 30

لوله مستطیلی 15 *10 , 15 *20 , 30 *20

ارسال به تمام نقاط تهران و کشور