فروش لوله دودکش , لوله دودکش ساختمان در سایزهای مختلف با بوشن سرخود . لوله دودکش از مواد الیاف مصنوعی (سیمانی) 

ارسال لوله دودکش به تمام نقاط تهران و کشور

سایزهای لوله دودکش

لوله دودکش ۱۵

لوله دودکش ۲۰

لوله دودکش ۳۰

لوله دودکش ۱۰*۱۵

لوله دودکش ۲۰*۱۵

لوله دودکش ۲۰*۳۰