لوله سیمانی:

لوله سیمانی, فروش لوله سیمانی درسایزهای متفاوت و در دو مدل گرد و مستطیلی . شاخه لوله های سیمانی ۳ متری هست.

ارسال لوله به تمام نقاط با قیمت تحویل در محل

لوله سیمانی دود کش

لوله های سیمانی ساختمانی

لوله سیمانی چهار گوش

لوله سیمانی در دو مدل کونیک دار (بوشن دار) و بوشن جدا با اتصالات مربوطه از جمله زانو , کلاهک

سایزهای لوله سیمانی و کانال سیمانی

لوله سیمانی ۳۰ 

لوله سیمانی ۲۵ 

لوله سیمانی ۲۰  

لوله سیمانی ۱۵  

لوله سیمانی ۱۰   

لوله سیمانی ۱۵×۱۰

لوله سیمانی ۱۵×۲۰

لوله سیمانی ۳۰×۲۰