لوله کاروگیت 250

لوله کاروگیت 250 , فروش لوله کاروگیت 250 ,کاروگیت  با مقاومت ۳۱/۵ kn/m2 , لوله های کاروگیت  با کوپلر واشر

لوله کاروگیت ۲۵۰