لوله پلیکا 200 ,  فروش لوله پلیکا 200 و لوله پلیکا 250 با فشارهای نیمه قوی , فشارقوی و معمولی 

لوله پلیکا 200 میلیمتر یا 8 اینچ

لوله پلیکا 250 میلیمتر یا 10 اینچ