اتصالات لوله پی وی سی ,  اتصالات پی وی سی از جمله زانو, سه راهی , تبدیل .  فروش اتصالات pvc با تخفیف از سایز 32 تا 400 میلیمتر


زانو pvc
این وصاله برای تغییر جهت دادن به اندازه ۹۰ یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

زانو 63 پی وی سی  , زانو 90 پی وی سی  ,  زانو 110 پی وی سی ,  زانو 160 پی وی سی , زانو 200 پی وی سی , زانو 250 پی وی سی , زانو 315 پی وی سی ,  زانو 400 پی وی سی

سه راهی pvc

ازاین وصاله جهت انشعاب گیری استفاده می شود .

سه راهی 90 درجه

سه راهی ۴۵ درجه 

سه راهی تبدیل 

سه راهی 63 پی وی سی  , سه راهی 90 پی وی سی  ,  سه راهی 110 پی وی سی ,  سه راهی 160 پی وی سی , سه راهی 200 پی وی سی , سه راهی 250 پی وی سی , سه راهی 315 پی وی سی 

تبدیل pvc

برای تغییر سایز دو لوله پلیکا که دارای سایزهای مختف می باشتد.

تبدیل 63 به 90 , تبدیل 90 به 110 , تبدیل پی وی سی 63 به 110 ,تبدیل لوله پی وی سی 110 به 160 و سایزهای دیگر .

بوشن پی وی سی

بوشن 200 پی وی سی , بوشن 160 پی وی سی , بوشن 110 پی وی سی ,  بوشن 90 پی وی سی

و اتصالات دیگر پلیکا مانند سیفون  , گپ و فلنج